• Zespół Szkół Nr 2
    57-450 Ludwikowice Kłodzkie
    ul. Wiejska 1
    Tel: 074 872-47-00

  • Bip
  • Skontaktuj się

Koło przyrodniczo-eksperymentalne

Koło przyrodniczo-eksperymentalne przeznaczone jest dla uczniów chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu przyrody. Celem zajęć doświadczalnych jest zaciekawienie światem przyrody oraz rozbudzenie pasji poznawczych, motywowanie uczniów do poznawania przyrody w sposób aktywny, twórczy, dociekliwy i wytrwały oraz budowanie naukowego podejścia do rozwiązywanych problemów. Najlepszym sposobem zaspokojenia naturalnej ciekawości dziecka są zabawy badawcze i eksperymenty o charakterze badawczym. Rozwijają one umiejętność krytycznego myślenia, myślenia przyczynowo - skutkowego, porównywania i uogólniania, rozbudzają świadomość ekologiczną. Zajęcia realizowane są za pomocą metod aktywizujących i praktycznego działania. Dominują doświadczenia, eksperymenty oraz obserwacje. Wśród form pracy przewidywane są prace indywidualne i zespołowe.

Powrót do listy galerii zdjęć.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół Szkół nr 2 w Ludwikowicach © 2021

Projekt i wykonanie strony: WebInspiracje