• Zespół Szkół Nr 2
  57-450 Ludwikowice Kłodzkie
  ul. Wiejska 1
  Tel: 074 872-47-00

 • Bip
 • Skontaktuj się

Organizacja dnia szkolnego od 2 września.

Poniższy artykuł prezentuje najważniejsze informacje dotyczące organizacji dnia szkolnego od 2 września 2020r.


ORGANIZACJA DNIA OD 2 WRZEŚNIA

Budynek szkoły będzie otwarty: 
- od 7.30 dla uczniów korzystających ze zorganizowanego przewozu
- od 7.45 dla uczniow miejscowych; 


PRZEWOZY:
Przewozy uczniów zgodnie z podanym TUTAJ rozkładem. 
W autobusie uczniowie mają obowiązek nosić maseczki ochronne!


WEJŚCIE DO BUDYNKU:

 • Uczniowie klas I,II,III i IV korzystać będą z wejscia tylnego.
 • Uczniowie klas V, VI, VII, VIII z wejscia głównego.

  W ten sam sposób uczniowie będą opuszczać budynek;

Pracownik szkoły od wejścia  pokieruje uczniów w odpowiednie miejsce w budynku szkoły: uczniów klas I II III do sal lekcyjnych, klas IV V VI VII VIII na kortarze.

Rodzicow oraz  opiekunów uczniów klas młodszych prosimy o pożegnanie się z dziećmi przed budynkiem.

Przed budynkiem lub za raz po wejsciu uczniowie będą zobligowani do dezynfekcji rąk!


W BUDYNKU:
Korytarze w budynku traktowana są jak przestrzeń publiczna: wszyscy przebywający mają obowiązek zakładania maseczek lub przyłbic.

W salach lekcyjnych uczniowie będą zdejmowali maseczki - muszą je odłożyć do woreczka strunowego (zamykanego).
- wszystkie pomieszczenia w budynku szkoły i przedszkola są przygotowane odpowiednio i zgodnie z prcedurami.


ZAJĘCIA LEKCYJNE:
Zajęcia będą rozpoczynać się o godz. 8:00 zgodnie z planem lekcji i w  pomieszczeniach w nim określonych. 

Zespoły klasowe zostały przypisane do sal lekcyjnych. Wyjątek stanowią przedmioty: informatyka i języki obce. Zajęcia będą odbywały się w salach profilowanych - pracowni informatycznej oraz sali języka obcego.

Przypisanie zespołów klasowych do sal:

Klasa I sala nr 17 p.Żydak
Klasa II sala nr 15 p Stelmach
Klasa III sala nr 16 p.Warszczuk
Klasa IV sala nr 14 p.Cerazy
Klasa V sala nr 12 p.Truchly
Klasa VIa sala nr 11 p.Grzeszczuk
Klasa VIb sala nr 13 p.Tokarska
Klasa VII sala nr 5 p.Chorągwicki
Klasa VIIIa sala nr 1 p.Stempczyńska
Klasa VIIIb sala nr 3 p.Szczęśniak

PRZERWY
Uczniowie klas młodszych będą spędzać między lekcjami z nauczycielem w swojej sali, na zewnątrz budynku lub w świetlicy szkolnej.
Uczniowie klas starszych będą spędzać przerwy na szkolnych korytarzach (obowiazuje noszenie maseczek! ), na boisku i w salach lekcyjnych.
 

PO SKOŃCZONYCH LEKCJACH:
- uczniowie młodsi (klasy I, II, III) pod opieką nauczyciela tylnym przejściem przechodzą do świetlicy lub do wyjścia tylnego;
- uczniowie klasy IV samodzielnie  tylnym przejściem idą do świetlicy lub wychodzą z budynku tylnym wyjściem;
- uczniowie klas V-VIII korzystaja z przejscia i wyjscia głównego.

 

Nauczyciele sprawują wzmożoną opiekę podczas przerw między lekcjami, w czasie lekcji i na zewnątrz budynku.
 


W trakcie dnia szkolnego WSZYSTKIE OSOBY przebywające w budynku szkoły są zobligowane do przestrzegania procedur dotyczących m.in. wzmożonej higieny rąk oraz prawidłowych zachowań.
 

Powrót do listy aktualności

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół Szkół nr 2 w Ludwikowicach © 2021

Projekt i wykonanie strony: WebInspiracje