• Zespół Szkół Nr 2
  57-450 Ludwikowice Kłodzkie
  ul. Wiejska 1
  Tel: 074 872-47-00

 • Bip
 • Skontaktuj się

Szkolna Biblioteka

GODZINY  OTWARCIA BIBLIOTEKI

  

 

DZIEŃ  TYGODNIA

 

     GODZINY  OTWARCIA

 

PONIEDZIAŁEK

 

 

11.30-12.25

 

 

WTOREK

 

11.30-13.30

 

 

ŚRODA

 

7.40-8.45

 

 

CZWARTEK

 

             8.45-9.45, 10.35-11.35,

                  12.30-13.30

 PIĄTEK

845 -1045

 

O  bibliotece:

Biblioteka nie jest po to, by była w paki pozamykana, albo do ozdoby służąca, jest po to, by była powszechnie użytkowana.

J. Lelewel

W bibliotece -  K. Wodnicka

Jeszcze liście kolorowe lecą w trawę.

Czas na piłkę, czas na rower, na zabawę.

Ale kiedy wiatr za kołnierz zacznie dąć,

Dobrze będzie w kręgu lampy z książką siąść.

 

W bibliotece z książek na półkach trąbią słonie,     

Kuka kukułka, kwitnie paproć, krzyczą Indianie,

Szumią żagle na oceanie.

W bibliotece znajdziesz wszystko, czego chcesz:

Starą prawdę, mądrą bajkę, piękny wiersz.

 

Nie trzeba wielkich mieć bibliotek, by przyjacielem książki zostać.

Hanna Łochocka               

 

W bibliotece -  W. Zechenter

 

To nie są księgi nieme i zamknięte

Stoją tutaj rzędami wielkimi -         

To w ich karty życie jest zamknięte,

Życie wieków, wielkie życie ziemi.

 

Łzy stuleci, uczucia przeszłości,

Wszechświat blasku i otchłanie cieni,

Żmudna droga gwiazd nieskończoności

I zdeptane bukiety promieni.

 

Każde słowo, każde serca drgnienie,

Każdy krok i do drzwi pukanie,

Uśmiech nikły, burza i pragnienie

I to wszystko, co jest nienazwane.

 

To nie są księgi zamknięte i nieme

Stoją tutaj jak wieków cmentarze -

To przez wieki stwarzane przez ziemię

Oceany zdobyczy i marzeń.

 

Kiedy masz wątpliwości, idź do biblioteki.

Joanne K. Rowling

 

 

 

Najlepszym uniwersytetem w dzisiejszych czasach jest księgozbiór.                                 

T. Carlyle

 

 

REGULAMIN  BIBLIOTEKI  SZKOLNEJ

PRAWA  I  OBOWIĄZKI  CZYTELNIKÓW:  

 

    Z biblioteki mogą korzystać:

 • uczniowie na podstawie zapisu w dzienniku lekcyjnym,
 • nauczyciele i inni pracownicy szkoły
 • rodzice uczniów na podstawie kart czytelniczych uczniów lub dowodu osobistego
 • inne osoby spoza szkoły za zwrotna kaucją równą wartości wypożyczonych książek.

Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały.

Jednocześnie można wypożyczyć dwie książki. W uzasadnionych przypadkach  biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń.

W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki lub innych materiałów,      czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję albo inną wskazana przez    bibliotekarza. Możliwe jest również uiszczenie opłaty za zagubiona książkę.

W stosunku do czytelników przetrzymujących książki mogą być zastosowane kary zgodne z ustaleniami rady pedagogicznej – okresowe wstrzymanie wypożyczeń, obniżenie oceny z zachowania

Wszystkie wypożyczone materiały powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego, najpóźniej do 10 czerwca każdego roku.

Czytelnicy opuszczający szkołę, zobowiązani są do przedstawienia  w sekretariacie szkoły zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.

Z księgozbioru podręcznego, czasopism, zbiorów specjalnych można korzystać tylko na miejscu z pomocą bibliotekarza.

Fakt korzystania ze zbiorów bibliotecznych na miejscu czytelnik zobowiązany jest odnotować w zeszycie.

Z chwilą wypożyczenia książki czytelnik staje się za nią całkowicie odpowiedzialny.

Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia ksiązki odpowiada czytelnik.

Czytelnik jest zobowiązany odkupić zniszczoną, zagubiona książkę, lub za nią zapłacić.

Czytelnik, który nie stosuje się do przepisów niniejszego regulaminu, może zostać czasowo lub na stałe pozbawiony prawa korzystania z biblioteki.

 

Biblioteka to przybytek na oścież otwarty, zapraszający każdego w progi.

Wejdź, gościu, i stań się jej przyjacielem.

J. Wiktor

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół Szkół nr 2 w Ludwikowicach © 2021

Projekt i wykonanie strony: WebInspiracje