• Zespół Szkół Nr 2
    57-450 Ludwikowice Kłodzkie
    ul. Wiejska 1
    Tel: 074 872-47-00

  • Bip
  • Skontaktuj się

Przedszkole: Strona główna

Tu znajdują się informacje oraz materiały dla rodziców i uczniów przedszkola.

 

DZIEŃ MAMY I TATY

           Kochana Mamo, kochany Tato, 
           bardzo kochamy was głównie za to, 
           że zawsze o nas ogromnie dbacie
           i nas na pewno mocno kochacie. 
           Przyjmijcie życzenia: 
           sto lat w zdrowiu i marzeń spełnienia!

 

 

ZAPRASZAMY DZIECI DO PRZEDSZKOLA
OD PONIEDZIAŁKU 19 KWIETNIA 2021R.

                          PRZEDSZKOLE CZYNNE OD 7.00 DO 16.00

                          DZIECI MAJĄ ZAPEWNIONY TRANSPORT.
 

RAMOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU 6-LATKI

HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W  GRUPIE 5- 6 LATKÓW W ROKU SZKOLNYM

                                                                        2020/2021

LP.

TEMATYKA

TERMIN

 SPOSOBY REALIZACJI

 

1.

Zebranie organizacyjne z rodzicami

wrzesień

- Prezentacja grupy i nauczycieli,

- podpisanie listy obecności,

- przedstawienie ramowego rozkładu dnia, oferty zajęć dodatkowych, rocznego planu pracy,

- wybór Rady Rodziców,

- przedstawienie procedur dotyczących bezpieczeństwa w przedszkolu (przepływu informacji, odbioru dzieci, składania skarg),

- propozycje wycieczek, wyjść grupowych, konkursów wewnętrznych i wewnętrznych.

2.

 

wrzesień

Terminarz planowanych imprez i uroczystości przedszkolnych:

- Sprzątamy Świat- akcja ekologiczna,

- Dzień  Przedszkolaka

- Dzień chłopaka,

- Pasowanie na Przedszkolaka

-Andrzejkowe Wróżby,

- Wigilia i Jasełka dla rodziców

 -Dzień Babci  i Dziadka,

- Bal przebierańców.

-Powitanie wiosny,

- Wielkanocne świętowanie,

Uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty,

-Dzień Dziecka,

- Noc Przedszkolaka,

-Uroczyste zakończenie roku szkolnego,

 

 

3.

Zebranie dotyczące obserwacji dzieci w grupie (diagnoza przedszkolna)

listopad

- zaprezentowanie pierwszych wniosków z pracy z grupą, omówienie karty diagnozy dziecka,

- omówienie realizacji podstawy programowej,

- omówienie gotowości szkolnej i wymagań szkolnych,

4.

 

 

 

 

 

 

5.

Półroczne podsumowanie pracy wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczej

 

Zebranie dotyczące osiągnięcia przez dzieci dojrzałości szkolnej.

Luty

 

 

 

 

 

 

 

kwiecień

- prezentacja przez nauczycielkę półrocznego sprawozdania z pracy z dziećmi,

-propozycje wycieczek i wyjść do kina lub teatru na drugie półrocze,

 

 

 

- wręczenie rodzicom informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej,

6.

Roczne podsumowanie pracy wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńczej.

czerwiec

- prezentacja nauczycielki rocznego sprawozdania z pracy wychowawczo-dydaktyczno- opiekuńczej

                                  RAMOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ  W  PRZEDSZKOLU

                                                    ( GRUPA -6 LATKÓW)

7.00- 8.00 -  Zbieranie się dzieci w grupach łączonych, zabawy

                       kierowane, zabawy integracyjne w grupach mieszanych

                       wiekowo, ćwiczenia ogólnorozwojowe.

                       ( np. rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę )

8.00- 8.30-  Przygotowanie do śniadania, śniadanie.

8.30- 9.00-      Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów

                           Dzieci, rozmowy kierowane i spontaniczne na tematy zgodne

                           z zainteresowaniami dzieci. Prace porządkowe i organizacyjne w sali,

                           przygotowanie pomocy do zajęć.

9.00 – 10.00 – Zajęcia dydaktyczne.

10.00- 10.15- Czynności samoobsługowe.

10.15- 11.15-  Zajęcia przyrodnicze lub ruchowe w ogrodzie,

                          spacery,wycieczki.

11.15 – 11.30- Czynności samoobsługowe.

11.30 – 12.00- Obiad.

12.00 – 12.20 – Czytanie literatury dziecięcej.

12.20- 13.00 -   Praca z książką, ćwiczenia indywidualne z dziećmi, zabawy dydaktyczne.

13.00 – 13.30 – Zajęcia dodatkowe.

13.30 – 13.45 – Czynności samoobsługowe.

13.45-  16.00 – Zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy kierowane przy niewielkim

                            udziale nauczyciela, zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym,

                            czynności porządkowe, rozchodzenie się dzieci.

 

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ  DYDAKTYCZNYCH  W GRUPIE 6- LATKÓW

                      ORGANIZACJA TREŚCI, AKTYWNOŚĆ WIODĄCA

 

                   DZIEŃ TYGODNIA

 

 

                     AKTYWNOŚĆ WIODĄCA

 

                   PONIEDZIAŁEK

 

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNO- EMOCJONALNA

 

                   WTOREK

 

AKTYWNOŚĆ  JĘZYKOWA

 

                    ŚRODA

 

AKTYWNOŚĆ MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZA

 

                   CZWARTEK

 

AKTYWNOŚĆ PLASTYCZNO- TECHNICZNA

 

                    PIĄTEK

 

AKTYWNOŚĆ  MUZYCZNO- RUCHOWA

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W GRUPIE 3-4-5 LATKÓW 2020/ 2021

8.00 13.00 realizacja Podstawy programowej
7.00-8.15 schodzenie się dzieci; kontakty indywidualne nauczyciela z dziećmi i; zabawy w kącikach zainteresowań; tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania i odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, zabawy i zajęcia stymulujące rozwój dzieci, ćwiczenia logopedyczne; monitorowanie rozwoju dzieci, praca wyrównawcza; przygotowanie pomocy dydaktycznych do zajęć
8.15-8.20 przygotowanie do śniadania (czynności higieniczno-sanitarne)
8.20-8:45 śniadanie
8.45-9:00 kształtowanie zachowań prozdrowotnych mycie rąk
9.00-10:00 zajęcia dydaktyczne zorganizowane z całą grupą według tygodniowego rozkładu zajęć zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową oraz wybrany program wychowania przedszkolnego
10:00-11:45 zabawy dowolne wynikające z własnej aktywności dzieci : konstrukcyjno techniczne, tematyczne, twórcze w sali lub placu zabaw. Tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania i odkrywania, rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań dzieci, pobyt na placu zabaw, spacery i zabawy na powietrzu: obserwacje przyrodnicze, zabawy ruchowe, zabawy i gry sportowe, zabawy organizowane i swobodne
11.45-12.00 przygotowanie do obiadu (czynności higieniczno-sanitarne)
12:00-12.30 obiad
12.30-12.35 kształtowanie zachowań prozdrowotnych mycie rąk
13:35-13:00 słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela
13:00-13.50 pobyt na powietrzuw razie niepogody zabawy zorganizowane, dydaktyczne, utrwalające nabyte umiejętności i wiedzę, zabawy dowolne dzieci; monitorowanie rozwoju dzieci , praca wyrównawcza; zabawa ruchowa1
3:50
-14.00 przygotowanie do podwieczorku (czynności higieniczno-sanitarne)
14:00-14.20 podwieczorek
14.20-14:30 kształtowanie zachowań prozdrowotnych mycie rąk
14:30-16:00 pobyt naplacu zabaw lub w sali: słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela, muzyki relaksacyjnej, zabawy dowolne dzieci, układanie puzzli, rozchodzenie się dzieci.

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ W GRUPIE 3-4-5 LATKÓW
             ORGANIZACJA TREŚCI, AKTYWNOŚĆ WIODĄCA


PONIEDZIAŁEK - AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNO - EMOCJONALNA
WTOREK - AKTYWNOŚĆ MUZYCZNO - RUCHOWA

ŚRODA - AKTYWNOŚĆ JĘZYKOWA
CZWARTEK - AKTYWNOŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA
PIĄTEK - AKTYWNOSĆ PLASTYCZNO - TECHNICZNA


POWRÓT PRZEDSZKOLAKÓW Z LOCKDOWNU !

Od poniedziałku 19 kwietnia wszystkie Przedszkolaki mogą wrócić do przedszkola! 
Zgodnie z procedurami będziemy zachowywać ostrożność.
Zorganizujemy też przewozy dla dzieci uprawnionych do korzystania z nich.

Obraz:

 

 

LISTY DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH
               DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

ZAKWALIFIKOWANIE DZIECKA NIE JEST RÓWNOZNACZNE Z PRZYJĘCIEM DO PRZEDSZKOLA.

PROSIMY RODZICÓW DZIECI  ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEDSZKOLA O ZGŁASZANIE SIĘ DO SZKOŁY W DNIACH 15 KWIETNIA DO 23 KWIETNIA 2021R.  W CELU  PODPISANIA OŚWIADCZENIA WOLI  UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2021/2022.

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Drodzy Rodzice i Opiekunowie dzieci przedszkolnych

Czyje dzieci mogą chodzić do przedszkola w czasie ograniczonego funkcjonowania przedszkoli?

Zgodnie z par. 2 ust. 5 rozporządzenia ministra edukacji i nauki z 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 561) możliwość ta przysługuje określonej grupie osób: opiekunom dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz pracującym w podmiotach leczniczych. Rozporządzenie daje możliwość złożenia wniosku znacznie szerszej kategorii rodziców; niż. Są to też służby mundurowe , nauczyciele, opiekunowie, pracownicy wszelkich służb, osoby pracujące w opiece społecznej, w żłobkach.  Rozporządzenie wyraźnie wskazuje, że gdy chodzi o zatrudnionych np. w podmiotach wykonujących działalność leczniczą to do tej kategorii zaliczymy i lekarza, i panią sprzątającą, recepcjonistkę, pracownika ochrony – tak oceniają prawnicy.
 Dodają, że jeśli rodzic ze wskazanej grupy wyrazi taką wolę, złoży wniosek, a nawet zakomunikuje to e-mailem, to po stronie dyrektora placówki materializuje się obowiązek zorganizowania jego dziecku opieki.

Oświadczenie Rodzica/Opiekuna

CIVID_19_OSWIADCZENIE_RODZICOW_-_opieka_w_przedszkolu_w_czasie_logdownu1.docx

 

SZANOWNI PAŃSTWO

Propozycje zadań, zabaw, zajęć edukacyjnych dla grupy 6- latków i  4-5 latków, przygotowanych przez nauczycieli w ramach zdalnej edukacji Przedszkola na tydzień od 12.04.2021 do 16.04.2021 znajdziecie w zakładce PRZEDSZKOLE - EDUKACJA ZDALNA propozycje zajęć

Zapraszamy wszystkie dzieci do nauki i zabawy.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół Szkół nr 2 w Ludwikowicach © 2021

Projekt i wykonanie strony: WebInspiracje