• Zespół Szkół Nr 2
  57-450 Ludwikowice Kłodzkie
  ul. Wiejska 1
  Tel: 074 872-47-00

 • Bip
 • Skontaktuj się

ŚWIETLICA SZKOLNA 2021/2022

Obraz:

           Świetlica szkolna czynna jest codziennie w godzinach  7:00 - 8:00 i 11.30 - 16.00
 

PLIK DO POBRANIA
Karta_zapisu_dziecka_do_swietlicy_szkolnej_w_ZS_Nr_2_w_Ludwikowicach_Kl..docx

       

HARMONOGRAM PRACY ŚWIETLICY

obowiązuje od 2.09.2021r.

 

PONIEDZIAŁEK

7.00 - 8.00

Iwona Szczęśniak

11.30 - 12.30

Dorota Żydak

12.30 - 13.30

Ania Cerazy

12.30 - 14.20

Monika Warszczuk

12.30 - 16.00

Lidia Zawadzka

 

 

WTOREK

7.00 - 8.00

Monika Warszczuk

11.30 - 13.40

Monika Warszczuk

12.30 - 16.00

Iwona Szczęśniak

 

ŚRODA

7.00 - 8.00

Iwona Szczęśniak

11.30 - 12.30

Iwona Szczęśniak

12.30 - 14.30

Ania Cerazy

12.40 - 16.00

Dorota Żydak

 

 

CZWARTEK

7.00 - 8.00

Ania Cerazy

11.30 - 12.30

Dorota Żydak

12.30 - 13.40

Lidia Zawadzka

12.40 - 13.25

Adam Chorągwicki

12.30 - 16.00

Iwona Szczęśniak

 

 

PIĄTEK

7.00 - 8.00

Ania Cerazy

11.30 - 13.40

Lidia Zawadzka

12.30 - 16.00

Iwona Szczęśniak

 


 

CELE I ZADANIA DZIAŁALNOŚCI OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

Cele ogólne:

 1. Zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu.
 2. Stworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.
 3. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.
 4. Integracja grupy rówieśniczej.

 

Cele szczegółowe:

 1. Rozwijanie umiejętności manualnych.
 2. Zwiększanie sprawności fizycznej.
 3. Kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie.
 4. Wdrożenie do przestrzegania obowiązujących norm i zasad wychowania.
 5. Wyrabianie umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych:
  • umiejętność komunikowania się, wyrażanie własnych przekonań, uczuć oraz dostrzeganie ich u innych osób,
  • umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowanie nad emocjami.
 6. Wdrażanie do planowania prac indywidualnych i grupowych.
 7. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za podejmowane działania.
 8. Wdrażanie do utrzymania porządku, poszanowania własności.
 9. Wzbogacanie wiadomości o środowisku społecznym i przyrodniczym ucznia.
 10. Stwarzanie możliwości wykorzystania posiadanej wiedzy i umiejętności w sytuacjach praktycznych.
 11. Rozwijanie kompetencji językowych uczniów:
  • kształtowanie umiejętności wypowiadania się,
  • ćwiczenie umiejętności samodzielnego czytania i słuchania tekstu czytanego,
  • rozwijanie zainteresowań czytelniczych,
  • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień recytatorskich,
  • ćwiczenie umiejętności zapamiętywania.
 12. Rozwijanie zdolności i ekspresji dzieci, eksponowanie twórczości dziecięcej.
 13. Propagowanie zdrowego stylu życia, pobudzanie dzieci do pokonywania bezczynności, do aktywnego spędzania wolnego czasu.

Pragnieniem wychowawców jest, aby świetlica była miejscem, w którym dzieci dobrze się czują i w którym będą rozwiązywane ich ważne problemy.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół Szkół nr 2 w Ludwikowicach © 2022

Projekt i wykonanie strony: WebInspiracje