• Co ciekawego i kiedy będzie się działo w roku szkolnym 2022/2023

    

   Plan pracy Zespołu Szkół Nr 2 w Ludwikowicach Kł. na rok szkolny 2022/2023

   Podstawa prawna:

   1. § 20 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.2017.1658 ze zm.).
    

   KALENDARIUM I HARMONOGRAM PRACY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

   L.P.

   DATA

   WYDARZENIE

   ODPOWIEDZIALNI

   Wrzesień

   1.  

   01. 09. 2022

   Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

   1.  

   wrzesień

   Zgłoszenie szkoły do konkursu Zdolny Ślązak

   1.  

   14.09.2022

   Zebranie RP - Przedstawienie i zatwierdzenie planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2022/2023,

   1.  

   15.09.2022

   Spotkanie z rodzicami klas I-VIII 16.00

   1.  

   30. 09. 2022

   Dzień Chłopaka (uroczystość klasowa)

   Październik

   1.  

   1.10. 2022
   (sobota) za 31.10

   DZIEŃ PATRONA (Rajd Franciszkański na Orła)

   1.  

   13. 10. 2022

   Apel z okazji Święta Edukacji Narodowej

   1.  

   25 - 29.10.2022

   Pamiętamy o tych, którzy odeszli.

   Zbiórka zniczy na groby na Kresach Wschodnich

   1.  

   ….. 10.2022

   Święto dyni i pieczonego ziemniaka.

   Listopad

   1.  

   Listopad 2022

   Udział w akcji Przygotowanie Paczki na Kresy Wschodnie.

   1.  

   10. 11. 2022

   Szkolne i środowiskowe obchody Narodowego Święta Niepodległości

   1.  

   Listopad 2022

   Gminne mistrzostwa w tabliczce mnożenia

   1.  

   22.11.2022

   Zebranie RP - realizacja procesów; dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych sprawy różne

   1.  

   24. 11. 2022

   Andrzejki

   1.  

   Listopad 2022

   Próbne egzaminy dla klas VII i VIII

   Grudzień

   1.  

   06. 12. 2022

   Dzień św. Mikołaja

   1.  

   14.12.2022

   Spotkanie z rodzicami - informacja o przewidywanych ocenach za I półrocze

   1.  

   22. 12. 2022

   Jasełka, Wigilia szkolna

   1.  

   23 - 31.12.2022

   Zimowa przerwa świąteczna

   Styczeń

   1.  

   21.01. 2023

   Dzień Babci i Dziadka

   1.  

   do 20.01.2023

   Wystawienie ocen za I półrocze

   1.  

   24.01.2023

   Zebranie RP - klasyfikacja śródroczna

   1.  

   26.01.2023

   Posiedzenie plenarne rady pedagogicznej

   Luty

   1.  

   13 - 6.02.2023

   Ferie zimowe

   1.  

   9.02.2023

   Zabawa Karnawałowa/Walentynki

   Marzec

   1.  

   03.2023

   Rekolekcje szkolne

   1.  

   08. 03. 2023

   Dzień Kobiet

   1.  

   21. 03. 2023

   Pierwszy Dzień Wiosny + Dzień Wody

   Kwiecień

   1.  

   6-11.04.2023

   Wiosenna przerwa świąteczna

   1.  

   21.04.2023

   Dzień ziemi i sprzątanie świata

   1.  

   26.04.2023

   Zebranie RP - realizacja procesów; dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych

   1.  

   28. 04. 2023

   3 V Święto Konstytucji

   1.  

   Kwiecień

   Bezpieczeństwo w ruchu drogowym etap szkolny i gminny

   Maj

   1.  

   11.05.2023

   Spotkanie z rodzicami - informacja o przewidywanych ocenach końcowych

   1.  

   05.2023

   Egzamin ósmoklasisty

   1.  

   26. 05. 2023

   Dzień Matki (uroczystość klasowa)

   1.  

   05. 2023
   (sobota)

   FESTYN – DZIEŃ RODZINY

   Czerwiec

   1.  

   01. 06. 2023

   Dzień Dziecka i Dzień Sportu

   1.  

   Do 12.06.2023

   Wystawienie ocen rocznych

   1.  

   15.06.2022

   Zebranie RP - klasyfikacja roczna i końcowa

   1.  

   23. 06. 2022

   Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022

   1.  

   26.06.2022

   Posiedzenie plenarne rady pedagogicznej

   Wycieczki szkolne będą realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem uczniów i rodziców.

   Dni ustawowo wolne od pracy:

   1 listopada (wtorek)

   Wszystkich Świętych

   11 listopada (piątek)

   Narodowe Święto Niepodległości

   1 stycznia (niedziela)

   Nowy Rok, Świętej Bożej Rodzicielki

   6 stycznia (piątek)

   Trzech Króli (Objawienie Pańskie)

   18 kwietnia (wtorek)

   Poniedziałek Wielkanocny

   3 maja (środa)

   Święto Konstytucji 3 Maja

   8 czerwca (czwartek)

   Boże Ciało

    

   Dni dyrektorskie wolne od zajęć dydaktycznych:

   • 31.10.2022 – poniedziałek przed 1 listopada (dzień odpracowany 1.10.2022 r. – sobota)
   • 05.2023 r. - egzamin ósmoklasisty z języka polskiego,
   • 05.2023 r. - egzamin ósmoklasisty z matematyki,
   • 05.2023 r. - egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego,
   • 02.05.2023 – wtorek między 1-3.05 (odpracowany Festyn)
   • 09.06.2022 r. - piątek po Bożym Ciele (z dyrektorskich)
   • 22.06.2022 r. – przed zakończeniem roku (z dyrektorskich)

    

   II. HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

   1. 15 września 2022 r. godz. 16.00
   1. 14 grudnia 2022 r.:
   1. 11 maja 2023 r.:
   • Spotkanie z rodzicami klas I-VIII; poinformowanie o przewidywanych wynikach klasyfikacji końcoworocznej.