• Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo

   • ​​​​​​​​​​​​​Projekt “Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo” wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa określone przez MEiN na rok szkolny 2022/2023, tj. pkt.2. (Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży) oraz pkt.7. (Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych).​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

    SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO to wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu. Troszcząc się o ów balans wpływamy pozytywnie na dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny całej społeczności szkolnej. 

    W bieżącym roku szkolnym rozpoczynamy WIELKĄ RZECZ.  Wraz z fundacją UNAWEZA Martyny Wojciechowskiej bierzemy udział w  badaniach  wśród uczniów w projekcie pt.  MŁODE GŁOWY.  

    Projekt MŁODE GŁOWY obejmuje największe w Polsce, bezpłatne i anonimowe badanie stanu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz kampanię edukacyjną skierowaną do młodych, rodziców i nauczycieli. Celem jest zwrócenie uwagi na problemy ze zdrowiem psychicznym wśród młodych, wskazanie związanych z tym wyzwań i przyczynienie się do normalizacji sięgania po pomoc. Planowane są długofalowe działania, które doprowadzą do polepszenia sytuacji zdrowotnej młodych ludzi.

    Ponadto uczestniczymy  na bieżąco według bogatej oferty  (rodzice i nauczyciele) w bezpłatnych szkoleniach – webinariach dotyczących Higieny Cyfrowej,  Poczucia Własnej Wartości i Sprawczości, które przez swą wartość edukacyjną zwracają naszą uwagę na zdrowie psychiczne młodych ludzi, wskazują bariery, z którymi na co dzień przyszło im się zmierzyć oraz przyczyniają się do normalizacji sięgania o pomoc. Ogromne wsparcie w pracy z naszymi uczniami i dziećmi!

    Prezentacja programu:
    ​​​​​​​
    SZKOLA_ODPOWIEDZIALNA_CYFROWO.pdf