• Edukacyjna Sieć Antysmogowa

   • ​​​​​​​


    Powietrze

    Powietrze wokół nas to mieszanina gazów. Przede wszystkim azotu i tlenu. Kiedy powietrze jest suche i czyste, składa się w 78 proc. z azotu, a w 21 proc. z tlenu. Pozostała część, czyli 1 proc., to różne substancje: argon, dwutlenek węgla i inne gazy. Jednak w przyrodzie rzadko spotyka się idealnie suche i czyste powietrze. Jego skład zmienia się w zależności od miejsca, w którym się znajdujemy, i od pogody. W pochmurne dni powietrze może zawierać do 4 proc. pary wodnej. Czasem jest jej tak dużo, że tworzy mgłę, którą możemy zobaczyć.

    Oddychając, pobieramy z powietrza tlen, który jest potrzebny do życia. Wdychamy jednak również wszystkie inne substancje zawarte w powietrzu. Jeśli powietrze jest czyste i ma odpowiednią zawartość tlenu, wdychanie dodatkowych gazów, np. znacznej ilości azotu, nie ma niekorzystnego wpływu na nasze zdrowie. Przeciwnie. Azot jest potrzebny, bo dzięki niemu tlenu w powietrzu nie jest za dużo. Dla ludzi i zwierząt zbyt duża ilość tlenu w powietrzu może być szkodliwa. Zdrowe powietrze to takie, w którym między poszczególnymi składnikami utrzymują się odpowiednie proporcje.

    Smog

    Smog to unosząca się nad miastem „chmura” szkodliwych związków chemicznych, pyłów i mgły. Powstaje na skutek zanieczyszczenia powietrza oraz niekorzystnych zjawisk naturalnych: znacznego zamglenia i bezwietrznej pogody. Szkodliwe cząstki nie unoszą się do góry i wiszą nad ziemią, wyglądając jak mgła. Smog składa się przede wszystkim z pyłu zawieszonego, czyli mieszaniny sadzy, węglowodorów aromatycznych i metali ciężkich.

    ​​​​​​​Z substancji składowych pyłu najgroźniejsze dla ludzkiego zdrowia są benzo(a)piren i cząstki PM2,5 oraz PM10. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 33 z 50 miast w Unii Europejskiej o największym stężeniu pyłu PM2,5 znajduje się w Polsce. Z kolei z danych Europejskiej Agencji Środowiska wynika, że Polska jest absolutnym liderem w emisji rakotwórczego benzo(a)pirenu. Dokładny rodzaj zanieczyszczeń zależy od tego, czym palą w piecach sąsiedzi, odległości od ruchliwej drogi, pory roku, pogody, a nawet pory dnia.

    Szkoła Podstawowa im. św. Franciszka z Asyżu w Ludwikowicach Kłodzkich mówi NIE dla SMOGU! Na budynku przy ulicy Wiejskiej 1 znajduje się czujnik jakości powietrza. Wynik pomiaru można sprawdzić na stronie:

    pomiar aktualny

    pomiary archiwalne