• Zespół Szkół Nr 2
  57-450 Ludwikowice Kłodzkie
  ul. Wiejska 1
  Tel: 074 872-47-00

 • Bip
 • Skontaktuj się

Kalendarz Roku Szkolnego

Co ciekawego i kiedy będzie się działo w roku szkolnym 2022/2023

 

Plan pracy Zespołu Szkół Nr 2 w Ludwikowicach Kł. na rok szkolny 2022/2023

Podstawa prawna:

1. § 20 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.2017.1658 ze zm.).
 

KALENDARIUM I HARMONOGRAM PRACY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

L.P.

DATA

WYDARZENIE

ODPOWIEDZIALNI

Wrzesień

 1.  

01. 09. 2022

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

 1.  

wrzesień

Zgłoszenie szkoły do konkursu Zdolny Ślązak

 1.  

14.09.2022

Zebranie RP - Przedstawienie i zatwierdzenie planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2022/2023,

 1.  

15.09.2022

Spotkanie z rodzicami klas I-VIII 16.00

 1.  

30. 09. 2022

Dzień Chłopaka (uroczystość klasowa)

Październik

 1.  

1.10. 2022
(sobota) za 31.10

DZIEŃ PATRONA (Rajd Franciszkański na Orła)

 1.  

13. 10. 2022

Apel z okazji Święta Edukacji Narodowej

 1.  

25 - 29.10.2022

Pamiętamy o tych, którzy odeszli.

Zbiórka zniczy na groby na Kresach Wschodnich

 1.  

….. 10.2022

Święto dyni i pieczonego ziemniaka.

Listopad

 1.  

Listopad 2022

Udział w akcji Przygotowanie Paczki na Kresy Wschodnie.

 1.  

10. 11. 2022

Szkolne i środowiskowe obchody Narodowego Święta Niepodległości

 1.  

Listopad 2022

Gminne mistrzostwa w tabliczce mnożenia

 1.  

22.11.2022

Zebranie RP - realizacja procesów; dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych sprawy różne

 1.  

24. 11. 2022

Andrzejki

 1.  

Listopad 2022

Próbne egzaminy dla klas VII i VIII

Grudzień

 1.  

06. 12. 2022

Dzień św. Mikołaja

 1.  

14.12.2022

Spotkanie z rodzicami - informacja o przewidywanych ocenach za I półrocze

 1.  

22. 12. 2022

Jasełka, Wigilia szkolna

 1.  

23 - 31.12.2022

Zimowa przerwa świąteczna

Styczeń

 1.  

21.01. 2023

Dzień Babci i Dziadka

 1.  

do 20.01.2023

Wystawienie ocen za I półrocze

 1.  

24.01.2023

Zebranie RP - klasyfikacja śródroczna

 1.  

26.01.2023

Posiedzenie plenarne rady pedagogicznej

Luty

 1.  

13 - 6.02.2023

Ferie zimowe

 1.  

9.02.2023

Zabawa Karnawałowa/Walentynki

Marzec

 1.  

03.2023

Rekolekcje szkolne

 1.  

08. 03. 2023

Dzień Kobiet

 1.  

21. 03. 2023

Pierwszy Dzień Wiosny + Dzień Wody

Kwiecień

 1.  

6-11.04.2023

Wiosenna przerwa świąteczna

 1.  

21.04.2023

Dzień ziemi i sprzątanie świata

 1.  

26.04.2023

Zebranie RP - realizacja procesów; dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych

 1.  

28. 04. 2023

3 V Święto Konstytucji

 1.  

Kwiecień

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym etap szkolny i gminny

Maj

 1.  

11.05.2023

Spotkanie z rodzicami - informacja o przewidywanych ocenach końcowych

 1.  

05.2023

Egzamin ósmoklasisty

 1.  

26. 05. 2023

Dzień Matki (uroczystość klasowa)

 1.  

05. 2023
(sobota)

FESTYN – DZIEŃ RODZINY

Czerwiec

 1.  

01. 06. 2023

Dzień Dziecka i Dzień Sportu

 1.  

Do 12.06.2023

Wystawienie ocen rocznych

 1.  

15.06.2022

Zebranie RP - klasyfikacja roczna i końcowa

 1.  

23. 06. 2022

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022

 1.  

26.06.2022

Posiedzenie plenarne rady pedagogicznej

Wycieczki szkolne będą realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem uczniów i rodziców.

Dni ustawowo wolne od pracy:

1 listopada (wtorek)

Wszystkich Świętych

11 listopada (piątek)

Narodowe Święto Niepodległości

1 stycznia (niedziela)

Nowy Rok, Świętej Bożej Rodzicielki

6 stycznia (piątek)

Trzech Króli (Objawienie Pańskie)

18 kwietnia (wtorek)

Poniedziałek Wielkanocny

3 maja (środa)

Święto Konstytucji 3 Maja

16 czerwca (piątek)

Boże Ciało

 

Dni dyrektorskie wolne od zajęć dydaktycznych:

 • 31.10.2022 – poniedziałek przed 1 listopada (dzień odpracowany 1.10.2022 r. – sobota)
 • 05.2023 r. - egzamin ósmoklasisty z języka polskiego,
 • 05.2023 r. - egzamin ósmoklasisty z matematyki,
 • 05.2023 r. - egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego,
 • 02.05.2023 – wtorek między 1-3.05 (odpracowany Festyn)
 • 09.06.2022 r. - piątek po Bożym Ciele (z dyrektorskich)
 • 22.06.2022 r. – przed zakończeniem roku (z dyrektorskich)

 

II. HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

 1. 15 września 2022 r. godz. 16.00
 1. 14 grudnia 2022 r.:
 1. 11 maja 2023 r.:
 • Spotkanie z rodzicami klas I-VIII; poinformowanie o przewidywanych wynikach klasyfikacji końcoworocznej.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół Szkół nr 2 w Ludwikowicach © 2022

Projekt i wykonanie strony: WebInspiracje